Dedikation till drottning ChristinaEfter vapenbokens titelsida följer i de flesta exemplar en dedikation och den finns i flera varianter.

I det unika exemplar som gavs till drottning Christina 1650 infogades av naturliga skäl en dedikation till drottningen. Denna inleds med drottningens titulatur, vilken för övrigt delvis återspeglas i provinsvapnen och deras ordning. Därefter hyllas drottningen och den utvidgning av riket som skett under hennes tid som monark. Keyser försitter inte heller tillfället att framhålla arbetet med vapenboken. (Den fullständiga texten kan läsas här.)

dedikation.004.kb_cNär Keyser senare visade upp vapenboken på Riddarhuset så var det inte längre drottningen som tillägnades verket, utan beställarna, det vill säga Ridderskapet och Adeln. (Den fullständiga texten kan läsas här.) Årtalet i dedikationen är satt till 1650. Frågan är dock om det kan stämma. Drottningens exemplar skall ha överlämnats i december 1650. Skulle Keyser ha hunnit sammanställa en ny version av vapenboken samma månad?

Dedikationen till Ridderskapet och Adeln finns i ytterligare en version. Den finns dock inte i någon av exemplaren i Kungliga Bibliotekets samlingar eller på Riddarhuset. Däremot har den för mig dykt upp i ett lite oväntat sammanhang. I Tofta på Gotland, två mil söder om Visby, finns auktionsfirman Smågårde Auktioner. I maj 2008 höll man sin ”Vårkvalité”. Bland kristallglas, kaffeserviser och allmogemöbler dök Keysers vapenbok upp. Utropspris var 15 000 kr; slutpriset landade på  85 000 kr. Av en bild på auktionsfirmans webbplats framgår att dedikationen i denna volym avviker från de ovan beskrivna. Enligt en uppgift skall denna variant av dedikationen finnas i det exemplar som finns på Carolina Rediviva i Uppsala. Detta återstår att undersöka närmare!

Dedikation 2 till Ridderskapet och Adeln
Denna dedikation, som är en något utökad dedikation till Ridderskapet och Adeln, är delvis satt med större bokstäver och mer utarbetade versaler. Tilläggen gör den om möjligt än mer hovsam i tonen. Kanske var det ett försök att få vapenboken accepterad efter den kritik som Keyser tidigare fått på Riddarhuset. Dedikationen är daterad till 1652. (Den fullständiga texten kan läsas här.)

Kommentarer från Facebook