Brahe

Grefwar Braher

Ätten kan ledas tillbaka till Magnus Laurensson (d. 1456), gift med Johanna Torkildsdotter (c:a 1407–1460) av den danska ätten Brahe. Deras son Peder Magnusson (d. senast 1508) upptog från modern namnet Brahe (Bragde). Dennes son Joakim Bragde (d. 1520) var gift med Margareta Eriksdotter, syster till Gustav Eriksson Vasa. Deras son Per Brahe d.ä. (1520–1590) upphöjdes till greve vid Erik XIV:s kröning 1561 och erhöll grevskapet Visingsborg. Ätten introducerades på Riddarhuset 1625 och utslocknade 1930.

Inplacering i vapenboken

Vapnet är placerat till vänster på blad A under första klassen (Prima Classis). Bilden är signerad w:h:f:. Med undantag för Riksarkivets exemplar verkar inga skillnader föreligga. I Riksarkivets exemplar är vapnet tecknat för hand och har uppenbart den tryckta varianten som förlaga.
Sida A
Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. grevar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A 1 A v A w:h:f:
KB B 1 A v A w:h:f:
GUB 1 A v A w:h:f:
RH 1 1 A v A w:h:f:
LSH 1 1 A v A w:h:f:
RA 1 A v tecknad efter A w:h:f:
KB C 1 A v A w:h:f:
LSH 2 1 A v A w:h:f: [svagt]
RH 2 1 A v A w:h:f:

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook

2 kommentarer

Joakim Pauli · mars 31, 2013 kl. 17:05

Intresant, om man jämför med Carlsköld så är det minst följande skillnader:
Mittenkronan i Keyser är friherre/riddarkrona, Keysers vapen är kvadrerat medan i Carlsköld så är det avdelat med ett kors. Tinkturerna i hjärtskölden är inte samma samt att i Carlsköld så har riddaren en vimpen och inte en lans.

    Jens Christian Berlin · april 1, 2013 kl. 16:29

    Kronorna i Keyser skall jag nog ge mig på separat vid ett senare tillfälle. Kronan på Brahes sköld är av den typ som senare har kommit att betraktas som en friherrekrona. Här bör det rimligen vara avsedd som grevekrona. Jämför med vapnen för grevskapen på titelsidan! Kronorna på friherrevapnen som kommer lite längre fram i vapenboken är av snarlikt utseende, men har färre kulor på kronringen.

    Vad gäller korset har jag inte några bra källor att tillgå. Det verkar som att de olika varianterna har använts omväxlande, men jag kan ha fel på den punkten.

    Tinkturerna för stamvapnet i hjärtskölden är i Keyser angivna med g i fältet och s på vingarna (knappt urskiljbart), d.v.s. fält av guld med svarta vingar, vilket är korrekt. Skrafferingen med vertikala streck på vingarna skall inte uppfattas som en färgkodning.

    Slutligen har ryttaren även i Keysers vapenbok en lite vimpel på lansen. Hur stor den görs är väl en fråga om konstnärens frihet.

Kommentarer är stängda.