Lewenhaupt

Grevar till Raseborg

Lewnhaupt stammar från en medeltida frälseätt från Södermanland. Äldste kände ättemedlemmen Kristiern nämns 1356 och avlider tidigast 1380. Dennes sonsons sonson, Erik Abrahamsson (död 1520) hade dottern Margareta Eriksdotter (1516-1551), vilken genom giftermål med Konung Gustav I blev Sveriges drottning 1536. Erik Abrahamssons yngre son, Sten Eriksson (1518-1568) till Gräfsnäs, upphöjdes till friherre vid Erik XIV:s kröning i Uppsala 1561. På sin dödsbädd 1568 skall han ha lovats grevlig värdighet. Detta bekräftades för änkan Ebba Månsdotter (Lilliehöök) (1529-1609) och hennes efterkommande av Johan III i samband med dennes kröning 1569. Hon erhöll grevskapet Raseborg samma år.

Grevevapnet fastställdes 1587 av Johan III. Genom arv av grevskapet Falkenstein (1628) och friherrskapet Reipoltskirchen (1629) i Tyskland utökades såväl antalet fält i skölden som antalet hjälmprydnader. Namnet har skrivits Lewenkopf, Löwenhaup och Leionkopff. Även Leijonhufvud har förekommit in på 1700-talet. Formen Lewenhaupt har dock varit vanlig från 1600-talet. I Tyskland används fortfarande formen Löwenhaupt. Ätten introducerades på Riddarhuset 1625.

Inplacering i vapenboken

Vapnet är placerat till höger på blad A under första klassen (Prima Classis). Bilden visar endast det svenska grevevapnet. De fält och hjälmprydnader som representerar ättens tyska besittningar och släktförbindelser har inte inkluderats. Bilden är signerad w:h:f:. Med undantag för Riksarkivets exemplar verkar inga skillnader föreligga. I Riksarkivets exemplar är vapnet tecknat för hand och ansluter nära till den tryckta varianten.
Sida A
Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. grevar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A 1 A h A w:h:f:
KB B 1 A h A w:h:f:
GUB 1 A h A w:h:f:
RH 1 1 A h A w:h:f:
LSH 1 1 A h A w:h:f:
RA 1 A h tecknad efter A w:h:f:
KB C 1 A h A w:h:f:
LSH 2 1 A h A w:h:f: [svagt]
RH 2 1 A h A w:h:f:

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook