De la Gardie

Grefwar de la Gardie

Släkten stammar från Frankrike. Äldste kände släktmedlem är köpmannen Jacques Scoperier (död 1565). Hans son Pontus (Ponce) De la Gardie (1520-1585), kom i svensk tjänst 1565, upphöjdes till friherre 1571 av Johan III och erhöll i samband med detta Ekholmens friherreskap samt en vapenförbättring. Ätten introducerades 1625 på Riddarhuset bland friherrarna men utgick i denna värdighet 1640. Pontus De la Gardies yngre son Jacob (1583-1652) hade dock upphöjts till greve 1615 med Läckö som grevskap. Han introducerades på Riddarhuset bland grevarna 1625. Jacobs son Magnus Gabriel De la Gardie (1622-1686), erhöll 1648 grevskapet Arensburg på Ösel. Med anledning av detta erhöll han 1650 en vapenförbättring. Då Ösel 1654 anslogs till den abdikerade drottning Kristinas underhåll, fick Magnus Gabriel De la Gardie avstå Arensburg och fick 1661 som ersättning grevskapet Pernau. Detta grevskap hade tidigare tillhört ätten von Thurn, vilken dock 1656 hade utgått på svärdssidan.

gr_de_la_gardie.002.kb_c

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet är i alla undersökta böcker placerat till vänster på blad B under första klassen (Prima Classis). I Kungl. Bibliotekets exemplar A och B samt exemplaret på Göteborgs universitetsbibliotek och Skoklosters ena exemplar är skölden kvadrerad med hjärtsköld. Signatur saknas. I övriga exemplar visas skölden med den vapenförbättring om ytterligare fyra fält samt ytterligare en hjälmprydnad som erhölls 14 augusti 1650. Bilden är signerad W.H.f.

Blad B
Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. grevar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A 2 B v A
KB B 2 B v A
GUB 2 B v A
RH 1 2 B v B W:H:f:
LSH 1 2 B v A
RA 2 B v B W:H:f:
KB C 2 B v B W:H:f:
LSH 2 2 B v B W:H:f:
RH 2 2 B v B W:H:f:

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook