Oxenstierna

gr_sodermora.001.kb_a

Medeltida frälseätt med härstamning från Småland. Äldste kände stamfader är Torsten Vigolfsson (nämnd 1292, död tidigast 1319). Dennes söner upptog efter mödernet ett vapen som kommit att uppfattas som en oxpanna (jämför tyska Stirn: panna) med horn. Efter vapenbilden bildades under 1500-talet ättens namn.

Riddaren, riksrådet och rikskanslern Axel Oxenstierna (1583-1654) upphöjdes 1614 till friherre med friherreskapet Kimito i Egentliga Finland. 1645 upphöjdes han till greve och erhöll samma år grevskapet Södermöre (Södra Möre) i Småland. Ätten introducerades 1647 bland grevarna på Riddarhuset och utgick på svärdssidan 1706.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet är i alla undersökta exemplar placerat till höger på blad B under första klassen (Prima Classis). Mellan de olika exemplaren skiljer sig placeringen av vapnet något i höjdled. I övrigt synes inga skillnader föreligga. Bilden är signerad w:h:f:

Blad B

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. grevar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A 2 B h A w:h:f:
KB B 2 B h A w:h:f:
GUB 2 B h A w:h:f:
RH 1 2 B h A w:h:f:
LSH 1 2 B h A w:h:f:
RA 2 B h A w:h:f:
KB C 2 B h A w:h:f:
LSH 2 2 B h A w:h:f:
RH 2 2 B h A w:h:f:

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook