Med detta inlägg har vi kommit till den tredje sidan med vapen och skall gräva ner oss i detaljer som visar på olika varianter av vapenboken. Först dock något om de ätterna vars vapen är framställda på sidan.

thurn_wasaborg.001.kb_a

von Thurn

Ätten von Thurn var en gren av den urgamla, ursprungligen italienska ätten Della Torre, även kallad Torriani. Ätten inkom till Sverige med Frans Bernhard von Thurn (1592-1628), son till den böhmiske adelsmannen Henrik Mattias von Thurn (1567-1641). Henrik Mattias von Thurn stod som ledare för de böhmiska protestanter som genomförde den beryktade defenstrationen i Prag 1618. Senare verkade han som militär befälhavare i de böhmiska och mähriska styrkor som kämpade mot kejsar Ferdinand II. Efter nederlaget vid Vita Berget 1620 lämnade han Böhmen. 1627 kom han i svensk tjänst. Sonen Frans Bernhard von Thurn kom redan 1623 (eller 1624?) i svensk tjänst och upphöjdes 1627 till greve med grevskapet Pernau. Fadern Henrik Mattias von Thurn naturaliserades som svensk greve 1635 och introducerades samma år på svenska Riddarhuset med ättenummer 5. Den svenska ätten von Thurn utgick på svärdssidan 1656.

af Wasaborg

Gustaf Gustafsson (1616-1553) var utomäktenskaplig son till kung Gustav II Adolf och Margareta Slots. Han adlades 1637 med namnet Vasaborg. 1646 upphöjdes han till greve och tilldelades grevskapet Vasaborg i Finland, bland annat omfattande staden Nystad, samt friherreskapet Vibyholm i Södermanland. Introducerad på riddarhuset 1647. Ätten utgick på svärdssidan 1754.

Varianter och inplacering i vapenboken

Sidan är ett bra exempel på skillnader mellan olika exemplar. Vi jämför här de tre exemplaren på Kungliga Biblioteket (här betecknade KB A, KB B, KB C) samt de två exemplaren på riddarhuset (här betecknade RH 1 och RH 2). Framställningarna och placeringen av vapnen skiljer sig inte åt mellan exemplaren. Vapnen i KB A och KB B ser dock ut att vara inklistrade (vilket naturligtvis närmare får undersökas på plats). Vapnet von Thurn är inte signerat, medan Wasaborg är signerat w:h:f: i alla exemplar utom KB A. De väsentliga skillnaderna återfinns dock i foliering (numrering av blad), rubriker och linjer.

I KB A och KB B har sidan folieringen C, medan den i KB C, RH 1 och RH 2 har folieringen B2. Dock skiljer sig folieringen i RH 2 något till sin form.

Avgränsande linjer förekommer dels mellan rubrik – ätternas namn – och vapen, dels mellan vapnen. För att tydliggöra de olika varianterna har här sammanställts ett urklipp från området där dessa linjer möts i respektive exemplar (i ordning: KB A-C, RH 1-2).

thurn_wasaborg.002.jfr

Som framgår har KB A två vertikala linjer ritade för hand som skiljer vapnen åt. Mellan rubrik och vapen saknas linje för von Thurn, medan Wasaborg har en enkel linje som framstår som tryckt. KB B saknar linjer mellan vapnen men överensstämmer i övrigt med KB A. KB C och RH 1 har samma utformning, nämligen två linjer (en smalare och en tjockare) mellan rubrik och vapen och tre linjer (smal – tjock – smal) mellan vapnen. Slutligen har  RH 2 tre linjer (smal – tjock – smal) både horisontellt och vertikalt.

Rubrikerna uppvisar flera skillnader mellan exemplaren. Nedan följer rubriken för vapen von Thurn med exemplaren i samma ordning som tidigare.

thurn_wasaborg.003.jfr

Den mest iögonfallande skillnaden är stavningen. I KB C och RH 1 står aff, medan det i övriga står af. Skillnaderna är dock fler än så. Vi börjar från början. Versalt G har i KB A och RH 2 en övre avslutning som slutar i luften och en nedre avslutning som slutar med ett rakt streck. I övriga exemplar är den övre avslutningen sammanbunden med den släng som kommer från den nedre avslutningen, medan den nedre avslutningen är formad som en krok. En annan tydlig skillnad är att i KB A är versalt T större än i övriga exemplar. Ytterligare en tydlig skillnad är att i KB C och RH 1 är den avslutande punkten rund – den typ som ofta används i antikva. I övriga exemplar är punkten formad som en stjärna med fyra spetsar – en typ som oftare används i fraktur.

Rubriken för Wasaborg uppvisar liknande skillnader.

thurn_wasaborg.004.jfr

Även för Wasaborg finns skillnader i stavning. I RH 2 står dels af i stället för til, dels har ett h tillfogats i slutet av Wasaborg.

Versalt G förekommer även här i två varianter. Den första varianten återfinns i KB A, KB B och RH 2, medan den andra varianten endast har använts för KB C och RH 1. Det kan också konstateras att texten i KB C och RH 1 är satt tätare än i övriga exemplar.

Slutsatser

Det går naturligtvis inte att dra några alltför långtgående slutsatser efter att enbart ha undersökt en sida.  För den aktuella sidan är det dock tydligt att KB C och RH 1 överensstämmer i allt väsentligt. I övrigt uppvisar alla exemplar någon skillnad. Det är alltså fyra olika varianter som framträder. Frågan är om detta mönster kommer att visa sig även i den fortsatt undersökningen. Det skulle då kunna vara rimligt att tala om fyra upplagor istället för de tre som Klemming identifierar.

Kommentarer från Facebook

1 kommentar

Jens Christian Berlin · april 24, 2013 kl. 23:51

Det kan noteras några felaktigheter i framställningen av vapnen.

von Thurn: Det fjärde fältet i vapen (med enhörning) skall vara rött men är markerat b (blått). Örnen bland hjälmprydnaderna skall vara blå men är markerad h (hvit = silver).

af Wasaborg: Hjärtskölden skall utgöras av en vase överlagd med en s.k. bastardsträng, vilket utvisar att Wasaborg stammar utomäktenskapligt från Vasaätten. Bastardsträngen skall alltså ligga över vasen, men är här utförd så att det tvärtom är vasen som är överlagd bastardsträngen.

Kommentarer är stängda.