Fjärde sidan med grevevapen omfattar vapen för Lennart Torstenson, greve till Ortala, samt i vissa exemplar grevar Oxenstierna af Korsholm och Wasa.

ortala_korsholm.001.kb_c

Torstenson

Ätten utgjorde en gren av Forstenaätten, vars äldste kände stamfader är Sven Brynjulfsson, nämnd 1440. Dennes sonsons sonsons son, riksrådet och fältmarskalken Lennart Torstenson (1603-1651) blev efter en mycket framgångsrik insats som befälhavare under trettioåriga kriget upphöjd till greve 5 februari 1647 och tilldelades grevskapet Ortala i Uppland samt friherreskapet Virestad i Småland. Introduktion bland grevarna på riddarhuset skedde samma år under nr 7. Ätten utgick på svärdssidan 1727.

Oxenstierna af Korsholm och Wasa

Grevarna Oxenstierna af Korsholm och Wasa stammar från samma medeltida ätt som grevarna av Södermöre. Riksskattemästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna (1586-1656), friherre till Mörby och till Lindholmen, upphöjdes i grevlig värdighet 26 mars 1651. Han tilldelades grevskapet Korsholm och Wasa i Finland. Introduktion på riddarhuset 1652 under nr 8. Ätten fortlever idag.

Varianter och inplacering i vapenboken

Liksom tidigare jämför vi  de tre exemplaren på Kungliga Biblioteket (KB A-C) samt de två exemplaren på riddarhuset (RH 1-2). Vi går dock inte in på alla detaljer här.

I samtliga undersökta exemplar finns det torstensonska vapnet till vänster. Såvitt det kan bedömas har inga ändringar gjorts av vapnet. I samtliga exemplar utom KB B är vapnet signerat w:h:f:. Vad beträffar det högra fältet är det tomt i KB A och KB B. I KB C, RH 1 och RH 2 är detta fält däremot upptaget av vapnet för Oxenstierna af Korsholm och Wasa. För KB A och tydligtvis också för KB B beror det tomma fältet på att Gabriel Bengtsson Oxenstierna vid dessa exemplars framställning ännu inte upphöjts till greve. Torstenson var fram till 1651 den siste i raden av svenska grevar. 1651 upphöjde drottning Christina ett antal adelsmän till friherrelig och grevlig värdighet, däribland Gabriel Bengtsson Oxenstierna. Det oxenstiernska vapnet företer inga skillnader mellan exemplaren. Det är osignerat.

Rubrikerna skiljer sig något år. För det torstensonska vapnet står Grefwar til Ortala i samtliga exemplar utom RH 2, där det står Grefwar af Ortala. Motsvarande gäller för Oxenstierna. I KB C och RH 1 står det Grefwar til Korßholm. I RH 2 är detta ändrat till Gr. Oxenstierner til Korsholm och Wasa.

Vid en jämförelse av rubriker, enskilda typer, foliering och linjer framträder samma mönster som i föregående inlägg, nämligen att de undersökta exemplaren kan indelas i fyra grupper:

  • KB A
  • KB B
  • KB C och RH 1
  • RH 2
Kommentarer från Facebook

1 kommentar

Jens Christian Berlin · april 19, 2013 kl. 18:23

Enligt Svenskt biografiskt handlexikon (d. II, s. 249) tilldelades Gabriel Oxenstierna grevskapet Mustasaari (Korsholm) 1651. 1653 fick han Korsholms kungsgård som förläning och först då fick han ”särskildt föreläggande att skrifva sig grefve af Korsholm och Vasa”. Om denna titulatur inte användes före 1653 ger det en datering av det exemplar som vi här betecknar RH 2.

Kommentarer är stängda.