horn_croneburg.001.kb_c

Horn af Björneborg

Horn är en medeltida frälseätt med ursprung i Finland. Äldste kände stamfader är Olof Mattsson, nämnd 1381. Riksrådet och fältmarskalken Gustaf Carlsson Horn (1592-1657), upphöjdes i grevlig värdighet 26 mars 1651 av drottning Kristina och erhöll grevskapet Björneborg i Finland. Han introducerades bland grevarna på riddarhuset 15 oktober 1652 under nummer 9. Ätten utgick med honom själv på svärdssidan 1657.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i de exemplar vi benämner GUB, RH 1-2, LSH 1–2, samt KB C . Rubriken är Grefwar til Biörneborg i RH 1 och Grefwar Horner i övriga. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. grevar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1 5 C2 v A
LSH 1 5 C v A
RA 5 C v A
KB C 5 C v A
LSH 2 5 C v A
RH 2 5 C v A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook