horn_croneburg.001.kb_c

Oxenstierna af Croneborg

Grevarna Oxenstierna af Croneborg stammar från samma medeltida ätt som tidigare nämnda Oxenstiernor. 10 november 1651 upphöjdes friherre Gabriel Gustavsson Oxenstiernas (1587-1640) barn och barnbarn till grevar. Sönerna Gustav och Johan hade hunnit avlida och blev postumt, för sina barn, upphöjda till grevar. Sonen Ture Gabrielsson erhöll grevskapet Croneborg (Kronoborg) i Kexholms län. Ätten introducerades 1652 bland grevarna på riddarhuset under nummer 10. Den utgick på svärdssidan 1803.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i de exemplar vi benämner LSH 1–2, RA, KB C, samt RH 2. Rubriken är Gr. Oxenstierner til Croneburg. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. gr.
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1
LSH 1 5 C h A
RA 5 C h A
KB C 5 C h A
LSH 2 5 C h A
RH 2 5 C h A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook