Ätten Banér är en medeltida frälse- och riksrådsätt med härstamning från Uppland. Äldste kände stamfader är häradshövdingen Isak Björnsson (känd 1375-1388). Ätten introducerades 1625 på Riddarhuset i den andra klassen, den s.k. riddarklassen.

gr_baner.001.kb_c

Gustaf Adam Banér (1624-1681), son till riksrådet, riddaren och fältmarskalken Johan Banér (1596-1641), upphöjdes för faderns förtjänster till greve den 26 mars 1651 av Drottning Christina och erhöll samma dag grevskapet Sordewalla (Sordavala) i Kexholms län. Han introducerades den 15 oktober 1651 bland grevarna på Riddarhuset under nr 11. Ätten utgick den 28 januari 1698.

Barnen till Johan Banérs bröder upphöjdes 1651 till friherrlig värdighet och bildade därigenom den friherrliga ätten Banér, vilken fortfarande fortlever. Vi återkommer såväl till denna som den obetitlade ätten Banér.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns endast med i de exemplar vi benämner RA, KB C, LSH 2, samt RH 2. Rubriken är Grefwar Banerer. Bilden är osignerad. Inga signifikanta skillnader verkar föreligga mellan exemplaren.

Hjärtskölden är felaktigt återgiven. Med en modernt formulerad blasonering skall den visa i rött fält en sinistervänd spets av silver. Nu visar den en figur som snarast ser ut som en sparre vriden ett kvarts varv. Det är i och för sig en figur som skulle kunna förekomma som häroldsbild – även om den verkar sakna en svensk heraldisk benämning – men i detta vapen skall den alltså inte finnas.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. grevar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1
LSH 1
RA 6 C2 h A
KB C 6 C2 h A
LSH 2 6 C2 h A
RH 2 6 C2 h A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook