Stenbock

Ätten Stenbock är en medeltida frälse- och riksrådsätt med härstamning från Västergötland. Den kallas även Torpaätten och yngre Stenbocksätten. Dess äldste kände agnatiske stamfader är häradshövdingen i Kinds härad Jöns Bengtsson (sparre), vilken enligt uppgift skall ha fötts på 1340-talet, omnämns 1385 och levde 1412. Jöns Bengtsson son, Arvid Jönsson, väpnare och även han häradshövding i Kinds härad, levde 1434 men var avliden 1438. Arvid Jönsson förbättrade sitt sparrevapen med en sexuddig stjärna från sin hustruns vapenbild. Dennes sonsons son, väpnaren och häradshövding i Kinds härad Olof Arvidsson till Torpa i Länghems socken i Västergötland, död 1505, upptog sin moders vapen, den äldre Stenbocksättens vapen. Detta vapen bestod av över ett schackrutat fält, en uppstigande stenbock. Mödernevapen kvadrerades (1:a och 4:e fältet) med fädernevapnet (sparre över stjärna).

gr_stenbock.001.kb_c

Namnet Stenbock antogs av Gustaf Olofsson Stenbock (död 1571). I samband med Erik XIV:s kröning 1561 upphöjdes han till friherre. Även sonen Erik Gustafsson Stenbock erhöll friherrlig värdighet vid detta tillfälle. Ätten introducerades 1625 bland friherrarna på riddarhuset under nr 1. 1654 ströks ätten bland friherrarna då den introducerats bland grevarna. Riksrådet friherre Fredrik Stenbock (1607-1652) upphöjdes 26 mars 1651 till grevlig värdighet Stockholms slott av drottning Christina och erhöll Bogesund (nuvarande Ulricehamn) som grevskap. Dennes två yngre bröder, riksrådet friherre Erik Stenbock (1612-1659) och generalen av infanteriet sedermera riksrådet och riksamiralen friherre Gustaf Otto Stenbock (1614-1685), upphöjdes dagen efter brodern också de i grevlig värdighet på Stockholms Slott av Drottning Kristina. Ätten introducerades 15 oktober 1652 bland grevarna under nr 12. Grevskapet utökades 20 maj 1653 och samtidigt utsträcktes grevevärdigheten även till brödernas fyra systrar, såväl levande som döda. Ätten fortlever idag.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns med i de exemplar vi benämner KB C, RH 1–2, RA, samt LSH 2.

Rubriken i RH 1 är Grefwar til Bogesund medan den i KB C och RH 2 är Grefwar Steenbocker.

Bilden är osignerad. Inga väsentliga skillnader synes föreligga mellan de olika exemplaren.

I samtliga exemplar har bladet foliering C2. På grund av grund av skillnader i foliering av tidigare blad har detta blad dock inte samma inplacering i alla exemplar. Detta kommer närmare beröras i kommande inlägg. I RH 1 står vapnet till vänster om Horn af Björneborg, medan det i KB C och RH 2 står till vänster om Banér.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. grevar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1 5 C2 v A
LSH 1
RA 6 C2 v A
KB C 6 C2 v A
LSH 2 6 C2 v A
RH 2 6 C2 v A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook