Wrangel

gr_wrangel.001.kb_cBaltisk uradlig ätt. Sannolikt har den inkommit till Livland med Svärdsriddarorden eller Tyska orden. Den har senare utgrenat sig till Sverige, Ryssland, Tyskland, Österrike och Nederländerna. Äldste kände stamfader är riddaren Eilardus (död 1241) som var ägare till Warangalæ (nuvarande Wrangelshof i Wierland i Estland), och dennes broder Robertus (nämnd 1241).

Sedermera riksrådet och fältmarskalken Herman Wrangel (1584-1643) trädde 1608 i svensk tjänst, introducerades 1625 på riddarhuset med namnet Wrangel af Lärje och Sko i tredje klassen under dåvarande nr 11. Uppflyttades 3 juli 1634 i andra klassen under dåvarande nr 25. Herman Wrangels äldste son, riksrådet och fältmarskalken Carl Gustaf Wrangel (1613-1676), upphöjdes i grevlig värdighet 26 mars 1651 på Stockholms Slott av Drottning Kristina och erhöll då grevskapet Salmis i Keksholms län. 6 april 1653 erhöll han även friherreskapet Lindeberg i Halland. Enligt ett beslut 1665 byttes Salmis mot Sölvesborg i Blekinge. Bytet av grevskap skedde dock inte förrän 1668-1669. Carl Gustaf Wrangel introducerades 15 oktober 1652 med namnet Wrangel af Salmis under nr 13. Carl Gustaf Wrangel slöt själv ätten på svärdssidan då han avled 25 juni 1676. Andra grenar av ätten Wrangel fortlever idag.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns med i de exemplar vi benämner KB C samt RH 1–2, RA samt LSH 1–2. Rubriken i RH 1 är Grefwar til Salmis medan den i övriga är Grefwar Wrangler. Bilden är osignerad; Inga väsentliga skillnader synes föreligga mellan de olika exemplaren.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. grevar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1 6 C3 v A
LSH 1 6 C3 v A
RA 7 C3 v A
KB C 7 C3 v A
LSH 2 7 C3 v A
RH 2 7 C3 v A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook