von Königsmarck

gr_konigsmarck.001.kb_cTysk uradlig ätt som ursprungligen härstammar från Altmark, där stamgodset Königsmarck är beläget. En gren av ätten inkom till Sverige under 1300-talet och verkade i landet in på 1400-talet. En annan gren inkom på 1600-talet med Hans Christoff Königsmarck (1600-1663). Efter att framgångsrikt ha deltagit på svensk sida i trettioåriga kriget upphöjdes Königsmarck till svensk greve 26 mars 1652, erhöll grevskapet Stegeholm, samt skulle skriva sig greve till Västervik och Stegeholm. Königsmarck introducerades på riddarhuset 1652 under nr 14. Ätten utgick på svärdssidan 1694.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns med i de exemplar vi benämner KB C samt RH 1–2, RA samt LSH 1–2. Rubriken i RH 1 är Gr. til Westerwijk oc Stegeholm medan den i övriga är Grefwar von Königzmarck. Bilden är osignerad; Inga väsentliga skillnader synes föreligga mellan de olika exemplaren.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. grevar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1 6 C3 h A
LSH 1 6 C3 h A
RA 7 C3 h A
KB C 7 C3 h A
LSH 2 7 C3 h A
RH 2 7 C3 h A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook