Wittenberg

gr_wittemberg.001.kb_c

En ursprungligen tysk adelsätt, vilken inkommit till Finland via Baltikum. Namnet skrevs Wirtenberg och namnformen Wittenberg har sannolikt uppkommit genom felskrivning.

1634 introducerades bröderna Johan och Arvid Wirtenberg von Debern på riddarhuset som Wittenberger i Finland under dåvarande nummer 187 i tredje klassen. Arvid Wirtenberg von Debern (1606-1657) upphöjdes till friherre den 26 mars 1651 och erhöll då friherreskapet Loimijoki i Satakunda. Den 3 januari 1652 upphöjdes han till greve och erhöll då även grevskapet Nyborg i Kexholms län. Han introducerades samma år på Riddarhuset under nr 15. Ätten utgick på svärdssidan 1679.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i de exemplar vi här benämner KB C, LSH 1 och 2, RA samt RH 2, i alla exemplaren på bladet med foliering D. Rubriken är Grefwe Wittemberg. Bilden är osignerad. Vapnet är placerat till vänster på sidan. Inga väsentliga skillnader synes föreligga mellan exemplaren.

Vissa felaktigheter kan noteras i återgivningen av vapnet. Hjärtskölden skall vara delad i blått och guld. Likaledes skall vingarna i hjälmprydnaden vara delade. Vilka tinkturer som skall användas för vingarna verkar det råda delade meningar om, om man skall förlita sig på senare utgivna vapenböcker. Sannolikt skall det vara guld och blått, respektive blått och guld. Tinkturen för stjärnorna i såväl sköld som hjälmprydnad är sannolikt korrekt återgiven här som två av guld över en blå. Även angående stjärnornas tinkturer finns det dock olika uppgifter i senare vapenböcker.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. grevar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1
LSH 1 7 D v A
RA 8 D v A
KB C 8 D v A
LSH 2 8 D v A
RH 2 8 D v A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook

2 kommentarer

Joakim Pauli · juli 29, 2013 kl. 10:52

Intressant, då kan man datera KB C och RH2 till tidigast 1652

    Jens Christian Berlin · juli 29, 2013 kl. 15:56

    Precis! Det finns ett antal vapen vars tillkomst kan datera olika exemplar av vapenboken. Jag återkommer till den frågan vid ett senare tillfälle.

Kommentarer är stängda.