Tott

gr_tott.001.kb_c

En gammal skånsk släkt stammande från riddaren Axel Åkesen, död tidigast 1356. På 1400-talet inkom flera medlemmar av ätten till Sverige.

Clas Tott (1630-1674), son till riksrådet och fältmarskalken Åke Henriksson (1598-1640), upphöjdes med anledning av faderns förtjänster den 20 mars 1652 till greve. Han erhöll i samband med detta grevskapet Karleborg omfattande Nykarleby stad och delar av Lappo socken i Österbotten och gavs även rätt att skriva sig friherre av Sjundby. Greve Tott Introducerades samma år på Riddarhuset under nr 16. Ätten utgick 1674.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns endast med i de exemplar vi här benämner LSH 1–2, RA, KB C samt RH 2. Rubriken är Grefwe Todt. Inga väsentliga skillnader synes föreligga mellan exemplaren.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. Grevar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1
LSH 1 7 D
h A
RA 8 D h A
KB C 8 D h A
LSH 2 8 D h A
RH 2 8 D h A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook