gr_lillie.001.kb_c

Lillie

Ätten är en av flera svenska frälseätter som har fört en lilja i sitt vapen. Den äldste med säkerhet kände stamfadern är väpnaren Håkan Jönsson (Lillie), död 1523. På felaktiga grunder kom ätten att kallas Lillie af Greger Mattssons ätt. Någon trovärdig koppling till riddaren, riksrådet och lagmannen Gregers Mattsson (Lillie), död 1494, har inte kunnat påvisas. Ätten introducerades på Riddarhuset 1625 och flyttades senare upp i riddareklassen.

Fältmarskalken Axel Gustafsson Lillie (1603-1662) upphöjdes den 26 mars 1651 till friherre och erhöll friherreskapet Kides i Keksholms län. Den 20 augusti 1652 upphöjdes han till greve och erhöll grevskapet Lillienborg i Halland. Greveätten introducerades samma år på Riddarhuset under nr 17. Ätten utgick på svärdssidan 1710.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns endast med i de exemplar vi här benämner LSH 1–2, RA, KB C samt RH 2. Rubriken är Grefwar Lillier. Bilden är osignerad. Inga väsentliga skillnader synes föreligga mellan de olika exemplaren.

Vissa felaktigheter kan noteras i återgivningen av vapnet. Liljorna i huvudsköldens andra fält skall vara halva så att endast den övre halvan visas. Vidare skall det i hjälmprydnaderna, ur respektive torn sticka en kanon åt vänster och en kanon åt höger, vilka alla avbildas avfyrande en salva.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. Grevar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1
LSH 1 8 D2
v A
RA 9 D2 v A
KB C 9 D2 v A
LSH 2 9 D2 v A
RH 2 9 D2 v A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook

6 kommentarer

Jens Christian Berlin · augusti 6, 2013 kl. 01:05

Av en tillfällighet snubblade jag över foton på Axel Lillies friherrebrev och grevebrev. Lillie upphöjdes till friherre 1651, men introducerades inte som sådan. Redan året efter blev han greve. Handlingarna finns i det De la Gardieska arkivet som förvaras på Lunds universitetsbibliotek. I en sammanställning över de pergamentsbrev som ingår i arkivet avbildas båda breven. Om man skall döma av vapnens framställning, så skall det inte förekomma några kanoner ur tornen i hjälmprydnaderna. Tyvärr är upplösningen för dålig för att blasoneringarna skall kunna läsas.

Lillie_friherrebrev
Lillies friherrevapen.

Lillies grevevapen.
Lillies grevevapen.

Källa

Per Stobaeus, Förteckning över De la Gardieska arkivet : Pergamentsbrev. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet, 2010. http://www.ub.lu.se/projekt/de-la-gardieska-arkivet/innehaall

  Jens Christian Berlin · augusti 30, 2013 kl. 01:22

  Genom vänlig tillmötesgående från Per Stobaeus vid Lunds universitetsbibliotek har jag fått möjlighet att studera Lillies friherre och grevebrev i högre upplösning. Blasoneringen har jag ännu inte helt och hållet lyckats dechiffrera, men i avbildningen av vapnen kan det ses att det avlossas salvor från tornen i hjälmprydnaderna. Några eldrör syns dock inte.

  I övrigt måste det sägas att det är skickligt och konstfullt utförda avbildningar av vapnen.

  Rubrik
  Universitetsbiblioteket i Lund, De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev, grevebrev för Axel Gustafsson Lillie (1652-08-20).

  Rubrik
  Detalj av grevebrevet, hjälmprydnad.

Johan Krafve · augusti 7, 2013 kl. 09:34

Intressant att de placerat en friherrelig rangkrona ovanför hjärtskölden i grevevapnet. Någon som vet varför?

  Jens Christian Berlin · augusti 30, 2013 kl. 01:11

  Frågan är om de verkligen är avsedda att vara friherrekronor. Friherrekronan och grevekronan var väldigt lika varandra vid denna tid.

Johan Krafve · september 7, 2013 kl. 11:24

Jag skulle tro att det är friherrekronan. Grevekronan sitter ju på hjälmarna och ser helt annorlunda ut. Detta syns ju även tydligt på Stenbocks friherreliga vapen där just friherrekronan sitter på hjälmarna.

Det verkar som vissa ätter vid denna tid var noga med att visa att de upphöjts från just friherrar till grevar och de gjorde de på detta sätt placera friherrekronan över hjärtskölden i grevevapnet. Samma fenomen kan man ju se på Greve Totts och Greve Banérs vapen. Däremot syns det inte varit någon allmän regel då det saknas på flera andra grevliga sköldar som har upphöjts från friherrar.

  Jens Christian Berlin · september 13, 2013 kl. 09:16

  Jag är inte övertygad om att det är en friherrekrona. Jämför med kronorna på titelsidan. Där har hertigvapnen den typ av krona som Lillie har på hjälmarna, medan grevevapnen har en typ av krona som finns på hjärtskölden i Lillie-vapnet. Man kan också jämföra med vapnet för grevarna Brahe. De var aldrig friherrar innan de blev grevar. Ändå har de i sitt vapen båda de typer av kronor som Lillie också har i sitt vapen. Slutsatsen borde kanske bli att det inte var någon riktig ordning bland de svenska rangkronorna vid denna tid. Det finns en artikel av Christopher von Warnstedt om de svenska rangkronorna, Die Krone als schwedisches Rangzeichen durch neun Jahrhunderte (Stockholm, 1972). Jag har just nu inte den tillgänglig, men skall vid ett senare tillfälle undersöka var han skriver. Möjligen kan han kasta ljus över frågan.

Kommentarer är stängda.