Kurck

Kurck

Ätten stammar från en medeltida svensk frälsesläkt, vilken som sitt vapen förde en sköld med blått fält vari två strängar av guld mellan två hjärtan av guld. Knut Eriksson (nämnd 1491, var död 1539) av denna ätt överflyttade till Finland där han gifte sig med Elin Kurck (död före 1532) och upptog namnet från hennes ätt. Ätten introducerades på riddarhuset 1625 i andra klassen, riddareklassen. Riksrådet och presidenten i Åbo hovrätt Jöns Knutsson Kurck (1590–1652) upphöjdes till friherrlig värdighet den 12 april 1651 och skulle skriva sig friherre till Lempäälä. Ätten introducerades 1652 på riddarhuset bland friherrarna under nr 17, nuvarande nr 16. Den utgick på svärdssidan 1937.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i sex av de undersökta exemplaren. Rubriken är i samtliga exemplar Frijherrar Kurcker. För avbildningen av vapnet synes inga skillnader föreligga mellan de olika exemplaren. Bilden är inte signerad.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. friherrar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1 8 L h A
LSH 1 9 F3 v A
RA 7 F3 v A
KB C 7 F3 v A
LSH 2 7 F3 v A
RH 2 7 F3 v A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook