Banér

Banér

Ätten Banér är en medeltida frälse- och riksrådsätt med härstamning från Uppland. Den har gemensamt ursprung med den grevliga ätten Banér.

Gustav Banér, äldste son till Peder Banér, erhöll Gamla Karleby friherreskap den 20 november 1651. Friherreskapet omfattade Gamla Karleby stad och Gamla Karleby socken.

Ätten fortlever idag.

En medlem av ätten, Axel Banér (1661–1742), upphöjdes 1719 till greve med sökte aldrig introduktion på riddarhuset. Han dog barnlös.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i fem av de undersökta exemplaren. Rubriken är Frijherrar Banerer. För avbildningen av vapnet synes inga skillnader föreligga mellan de olika exemplaren. Bilden är inte signerad.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. friherrar
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1
LSH 1 12 G3 v A
RA 10 G3 v A
KB C 10 G3 v A
LSH 2 10 G3 v A
RH 2 10 G3 v A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook