Adler SalviusJohan Salvius (1590–1652) härstammade från en ångermanländsk allmogesläkt. Efter studier, såväl i Uppsala som ute i Europa, erhöll han juris utriusque doktorsgrad. Han kom därefter att göra en karriär inom statsförvaltningen och framför allt som svensk diplomat. 1631–1650 var han Sveriges ordinarie resident i Hamburg. 1629 adlades han och lade då till namnet Adler till sitt tidigare namn Salvius. Han introducerades på Riddarhuset samma år. 1648 utsågs han till riksråd. Den 12 mars 1651 upphöjdes Johan Alder Salvius till friherre och erhöll då friherreskapet Örneholm, vilket omfattade delar av Rautus socken i Kexholms län. Ätten introducerades dock aldrig bland friherrarna på Riddarhuset. Johan Adler Salvius dog den 24 augusti 1652 och slöt då sin ätt på svärdssidan.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns endast i det exemplar vi här benämner RH 1. Det är placerat till vänster på det tionde bladet med friherrevapen, med foliering L2. Rubriken är Frijh. Johan Adler Salvius. Bilden är inte signerad.

Kommentarer från Facebook