Lillie

Lillie

Ätten är tidigare behandlad under den grevliga ätten Lillie. Ätten Lillie introducerades på Riddarhuset 1625 och flyttades senare upp i riddareklassen. Fältmarskalken Axel Gustafsson Lillie (1603-1662) upphöjdes den 26 mars 1651 till friherre och erhöll friherreskapet Kides i Keksholms län. Han introducerades dock aldrig bland friherrarna på Riddarhuset då han redan året därpå upphöjdes till greve.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns endast i det exemplar vi här benämner RH 1. Det är placerat till höger på det tionde bladet med friherrevapen, med foliering L2. Rubriken är Frijherrar Lilljer. Bilden är inte signerad.

Värt att notera är att vapnet på flera punkter avviker från vapnet i Lillies friherrebrev. Huvudsköldens första fält med tre liljor skall istället placeras i det andra fältet. Det andra och tredje fältet visar ett torn och däröver en ginbalk med en uppskjutande fana. Denna bild förekommer överhuvudtaget inte i friherrebrevet. Vidare synes hjärtsköldens lilja vara märkt g, d.v.s av guld, medan den egentligen skall vara blå. I sinister hjälmprydnad är en påfågelfjäder instucken mellan åtta fanor. I friherrebrevet finns inte någon fjäder i denna hjälmprydnad, men däremot tolv fanor. Frågan är vad dessa avvikelser beror på. Kan konstnären ha haft tillgång till ett preliminärt, ej realiserat förslag till friherrevapen eller hade han felaktiga andrahandsuppgifter? Kan det finnas andra tänkbara förklaringar?

En annan intressant sak med framställningen är att i kronorna har tre synliga kulor ursprungligen placerats ovanpå den löpande raden av kulor. Senare har de uppenbarligen retuscherats bort.

Lillie

Universitetsbiblioteket i Lund, De la Gardieska arkivet, Pergamentsbrev, friherrebrev för Axel Gustafsson Lillie (1651-03-26).

 

Kommentarer från Facebook