Kagg

Exemplar i KB C

Medeltida frälseätt, vilken introducerades på Riddarhuset 1625. Generalmajoren, sedermera fältmarskalken Lars Kagg (1595–1661) utsågs till riksråd 1641 och uppflyttades den 18 december 1642 till den andra klassen, riddarklassen, på Riddarhuset. Tillsammans med sin bror, översten Nils Kagg (1598–1653), upphöjdes han den 16 oktober 1651 till friherre. Till friherreskap erhöll Lars Kagg samtidigt hela Tohmajärvi pogost i Kexholms län. Bröderna skulle skriva sig friherrar till Tohmajärvi. De introducerades bland friherrarna på Riddarhuset 1652.

Lars Kagg upphöjdes den 2 oktober 1653 till greve och erhöll samtidigt Mariestad som grevskap. Han introducerades bland grevarna på Riddarhuset 1654. Grevskapet indrogs genom reduktion redan 1655. 1660 erhöll Lars Kagg istället Sölvesborg som grevskap. Han avled barnlös 1661 och slöt därmed den grevliga ätten Kagg.

Den friherreliga ätten utgick på svärdssidan 1772.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i sex av de undersökta exemplaren. Rubriken är Frijh. Kagg. För avbildningen av vapnet synes inga skillnader föreligga mellan de olika exemplaren.

Det kan noteras att greveätten Kagg är den första i längden över grevar, som inte finns representerad in någon av de undersökta exemplaren. Även om det inte innebär någon absolut datering, kan det indikera en bortre tidsgräns för vapenbokens tillkomst.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. frih.
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1
LSH 1 14 H2 h A
RA 12 H2 h A
KB C 12 H2 h A
LSH 2 12 H2 h A
RH 2 12 H2 h A
DK-KB 12 H2 h A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook