Bielkenstierna

Bielkenstierna

Ätten, tidvis kallad Årstasläkten, var en gammal frälseätt. Claes Hansson (1615-1662), sedermera riksråd och amiral, blev 1625 på ättens vägnar, introducerad i den tredje klassen, svenneklassen, på Riddarhuset. Den 6 februari 1649 blev han som riksrådsättling uppflyttad i riddareklassen. Den 20 april 1652 upphöjdes Claes Hansson till friherre och introducerades bland friherrarna på Riddarhuset 1652. I samband med upphöjelsen erhöll han delar av Pyhäjoki socken i Österbotten som friherreskap. Pyhäjoki friherreskap byttes dock 1655 mot Njurunda i Medelpad. Som friherre bar Claes Hansson namnet Bielkenstierna efter sitt stamvapen. Namnet verkar dock även tidigare använts för den obetitlade ätten. Den friherreliga ätten Bielkenstierna utgick på svärdssidan 1676.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i sex av de undersökta exemplaren. Rubriken är Frijherrar Bielkenstierner. För avbildningen av vapnet synes inga skillnader föreligga mellan de olika exemplaren.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. frih.
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1
LSH 1 15 I v A
RA 13 I v A
KB C 13 I v A
LSH 2 13 I v A
RH 2 13 I v A
DK-KB 13 I v A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook