RosenhaneÄtten Rosenhanes förste med säkerhet kände medlem var Jöran Johansson (1525–1576). Dennes sonson Schering Rosenhane (1609–1663) introducerades 1625 på ättens vägnar i svenneklassen. Han utnämndes till riksråd 1650 och uppflyttades samma år i riddarklassen. Schering Rosenhane upphöjdes till friherre den 3 juni 1652 och erhöll samtidigt friherreskapet Ikalaborg, vilket bestod av huvuddelen av Kalajoki socken i Österbotten. Schering Rosenhanes bröder Johan (1611–1661) och Gustaf (1619–1684) upphöjdes till friherrar den 18 februari 1654. Ätten introducerade bland friherrarna på Riddarhuset 1654. Den utgick på svärdssidan 1812.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i sex av de undersökta exemplaren. Rubriken är Frijh. Rosenhane. För avbildningen av vapnet synes inga skillnader föreligga mellan exemplaren.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. frih.
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1
LSH 1 16 I2 v A
RA 14 I2 v A
KB C 14 I2 v A
LSH 2 14 I2 v A
RH 2 14 I2 v A
DK-KB 14 I2 v A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook