Yxkull

von Yxkull-Gyllenband

Släkten Uexkull är skriftligen belagd sedan 1200-talet, då den innehade en borg med samma namn i Livland. Släkten uppträder tidigt i tre grenar, Felks, Fickel-Kasti och Limmat-Kirkota. Dessa grenars gemensamma ursprung har dock inte kunnat beläggas skriftligen. Från grenen Felks stammar den friherreliga ätten von Yxkull-Gyllenband. Från denna gren stammar även friherreliga ätten Yxkull nr 203. Grenen Fickel delade sig i linjerna Kasti och Padenorm. Från Kastilinjen stammar den i Sverige naturaliserade ätten Yxkull nr 76. En medlem av denna ätt blev tillsammans med tre medlemmar av Kirkotalinjen upphöjda i friherrligt värdighet 1679 med namnet Meijendorff von Yxkull nr 74. Ätten von Yxkull-Gyllenband stammar på mödernet från Padenormlinjen genom äktenskap mellan Reinhold Uexkull av Koch (levde 1589) och Sofia Uexkull av Padenorm.

Reinholds son, översten och krigsrådet Otto Uexkull (död 1653?) erhöll tillsammans med sina brorssöner Reinhold Johan och Conrad förnyelse på sina förfäders friherrestånd och naturaliserades som svenska friherrar den 23 augusti 1648. Ätten introducerades på riddarhuset 1652. Otto erhöll genom brev den 19 oktober 1650 friherreskapet Pyhäjärvi, vilket omfattade delar av Pyhäjärvi pogost i Kexholms län. En gren av ätten erhöll 1790 tysk riksgrevlig värdighet. Ätten fortlever idag.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i sex av undersökta de exemplaren. Rubriken är Frijh. Yxkul. För avbildningen av vapnet synes inga skillnader föreligga mellan exemplaren.

Skölden saknar här den hjärtsköld med en gyllene bandrosett som ätten för.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. frih.
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1
LSH 1 16 I2 h A
RA 14 I2 h A
KB C 14 I2 h A
LSH 2 14 I2 h A
RH 2 14 I2 h A
DK-KB 14 I2 h A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook