Wachtmeister

Wachtmeister af Björkö

Ättens med visshet kände äldste stamfader Hans Wachtmeister (död 1590), framträder i svensk tjänst i Livland på 1570-talet. Möjligen hade han inkommit från Tyskland. Han adlades av Johan III 1578. Hans Wachtmeisters sonson, generalmajoren och riksstallmästaren, sedermera riksrådet Hans Wachtmeister (1609–1652) introducerades i tredje klassen, svenneklassen, på riddarhuset 1649. Han upphöjdes den 8 april 1651 i friherrelig värdighet med namnet Wachtmeister af Björkö. Ätten introducerades bland friherrarna på riddarhuset 1652. En gren av ätten upphöjdes senare i grevlig värdighet med namnet Wachtmeister af Johannishus. Friherreätten fortlever idag i utlandet.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i sju av de undersökta exemplaren. Rubriken i RH 1 är Frijh. Wachtmester och i övriga exemplar Frijh. Wachtmeister. För avbildningen av vapnet synes inga skillnader föreligga mellan exemplaren.

Det kan noteras att tranfoten i hjärtskölden vanligen är placerad över den mittersta stjärnan, inte under som här är fallet.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. frih.
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1 12 L4 v A
LSH 1 17 K v A
RA 15 K v A
KB C 15 K v A
LSH 2 15 K v A
RH 2 15 K v A
DK-KB 15 K v A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook