von Bellingshausen

von Bellingshausen

Urgammal livländsk adlig ätt. Generalmajoren och lantrådet Johan Eberhard von Bellingshausen (1604–1655) upphöjdes i friherrelig värdighet den 8 augusti 1651. Han introducerades bland friherrarna på Riddarhuset 1652. Ätten utgick på svärdssidan omkring 1711.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i sju av de undersökta exemplaren. Rubriken är i RH 1 Frijher. Bellingshausen medan den i övriga exemplar är Frijh. v. Bellingshausen. För avbildningen av vapnet synes inga skillnader föreligga mellan de olika exemplaren.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. frih.
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1 15 L7 v A
LSH 1 17 K h A
RA 15 K h A
KB C 15 K h A
LSH 2 15 K h A
RH 2 15 K h A
DK-KB 15 K h A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook