Paykull

Paykull

Estländsk adelsätt känd sedan 1300-talet. Den svenske generallöjtnanten, sedermera riksrådet Göran Paykull (1605–1657) upphöjdes i friherrelig värdighet den 20 september 1651 och erhöll samtidigt friherreskapet Vöråborg omfattande delar av Vörå socken i Österbotten. Han introducerades bland friherrarna på Riddarhuset 1652. Friherreätten utgick på svärdssidan 1676.

En närstående gren av den estländska ätten kom senare att bli naturaliserad och introducerad som adliga ätten Paykull nr 1978 och upphöjd till friherrelig värdighet som ätten von Paykull nr 370.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i sju av de undersökta exemplaren. I RH 1 finns dock endast en rubrik medan själva vapnet saknas. Rubriken är i RH 1 Frijher. Peukel medan den i övriga exemplar är Frijh. Paikul. För avbildningen av vapnet synes inga skillnader föreligga mellan de olika exemplaren.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. frih.
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1 15 L7 h
LSH 1 18 K2 v A
RA 16 K2 v A
KB C 16 K2 v A
LSH 2 16 K2 v A
RH 2 16 K2 v A
DK-KB 16 K2 v A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook