Wittemberg

Wittenberg

Ätten Wittenberg har redan behandlats bland grevarna. Ätten förekommer dock bland friherrarna i ett av de undersökta exemplaren. 

En medlem av ätten, Arvid Wirtenberg von Debern (1606-1657) upphöjdes till friherre den 26 mars 1651 och erhöll då friherreskapet Loimijoki i Satakunda. Den 3 januari 1652 upphöjdes han till greve och introducerades samma år bland grevarna på Riddarhuset. Friherreätten Wittenberg är alltså ytterligare ett exempel på en ätt som inte introducerats, men ändå fått plats i vapenboken.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns som nämnts endast i ett av de undersökta exemplaren, nämligen det vi benämner RH 1. Rubriken är Frijh. Wittemberg. Bilden är osignerad. Framställningen av vapnet är identisk med den som förekommer för grevarna Wittenberg.

Kommentarer från Facebook