Bonde

Bonde

Ätten Bonde stammar från Småland eller Östergötland och kan föras tillbaka till 1300-talet. Möjligen var riddaren Torer Bonde, känd från 1280-talet, medlem av ätten. Ättens mest kände medlem under medeltiden var kung Karl Knutsson (född 1408 eller 1409, död 1470). Ätten introducerades 1625 i den andra klassen, den s.k. riddarklassen på Riddarhuset.

Riksrådet Karl Bonde (1581–1652) upphöjdes i friherrelig värdighet den 16 juni 1651. Den 22 december samma år erhöll han friherreskapet Laihela omfattande huvuddelen av Laihela socken i Österbotten. Den 20 maj 1652 utökades länet med huvuddelen av Malax socken i Österbotten. Den friherreliga ätten introducerades på Riddarhuset 1652. Den utgick på svärdssidan 1712, men hade dessförinnan förgrenat sig i den grevliga ätten Bonde af Björnö. En medlem av den adliga ätten Bonde erhöll friherrelig värdighet 1802 och introducerades (adopterades) 1803 som medlem av den äldre, utgångna, friherreätten Bonde. Denna ättegren fortlever idag.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i sju av de undersökta exemplaren. I RH 1 finns dock endast en rubrik medan vapnet saknas. Rubriken i exemplar är Frijherrar Bönder. För avbildningen av vapnet synes inga skillnader föreligga mellan de olika exemplaren.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. frih.
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1 8 L v
LSH 1 11 G2 v A
RA 9 G2 v A
KB C 9 G2 v A
LSH 2 9 G2 v A
RH 2 9 G2 v A
DK-KB 9 G2 v A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook