Horn af Marienburg

Horn af Marienborg

Horn är en medeltida frälseätt med ursprung i Finland. Ätten, vilken introducerades på Riddarhuset 1625 under namnet Horn av Kanckas, har utgrenat sig i flera friherreliga och grevliga ätter. Av dessa har här tidigare behandlats den grevliga ätten Horn af Björneborg och den friherreliga ätten Horn af Åminne. Generalmajoren, sedermera fältmarskalken och riksrådet Gustav Evertsson Horn af Kanckas (1614–1666) upphöjdes till friherre den 30 april 1651 tillsammans med sin kusin, översten, sedermera fältmarskalken och riksrådet Henrik Henriksson Horn af Kanckas (1618–1693). Gustav Evertsson erhöll samtidigt friherreskapet Marienburg i Livland. De nya friherrarna skulle skriva sig friherrar till Marienborg. Ätten introducerades bland friherrarna på Riddarhuset 1652. Den utgick på svärdssidan 1728.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i sju av de undersökta exemplaren. Rubriken i RH 1 är Frijherrar Horner aff Kankas. I övriga exemplar är rubriken Frijh. Horner til Marienburg. För avbildningen av vapnet synes inga skillnader föreligga mellan de olika exemplaren. Bilden är inte signerad.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. frih.
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1 13 L5 h A
LSH 1 11 G2 h A
RA 9 G2 h A
KB C 9 G2 h A
LSH 2 9 G2 h A
RH 2 9 G2 h A
DK-KB 9 G2 h A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook