Taube

Taube af Karlö

Taube är en uradlig ätt belagd från 1300-talet i Estland och Livland. Ätten blev vittförgrenad och alla geneologiska samband är inte klara. Lantrådet Ludvig Taube, nämnd 1581, död senast 1630, gick i svensk krigstjänst och var svensk kommissarie vid underhandlingar med Polen. Dennes son översten Bernt Taube upphöjdes i friherrelig värdighet den 14 februari 1652 och skulle då skriva sig friherre till Maidel. Han erhöll den 28 augusti samma år Karlö friherreskap omfattande huvuddelen av Karlö socken i Österbotten. Ätten introducerades bland friherrarna på riddarhuset 1652. Den fortlever idag.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i sex av de undersökta exemplaren. Rubriken är Frijh. Tauber. För avbildningen av vapnet synes inga skillnader föreligga mellan de olika exemplaren. Bilden är inte signerad.

Det första och fjärde fältet i huvudskölden är felaktigt återgivna. Dessa fält skall visa i blått fält en sinistervänd spets av silver. Istället är delningslinjen mellan fälten belagd med en ”liggande sparre”. Samma typ av fel återfinns för övrigt i vapnet för grevliga ätten Banér.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. frih.
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1
LSH 1 18 K2 h A
RA 16 K2 h A
KB C 16 K2 h A
LSH 2 16 K2 h A
RH 2 16 K2 h A
DK-KB 16 K2 h A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook