Mörner

Mörner af Tuna

Mörner är uradlig ätt från Brandenburg, känd sedan 1298. Ätten inkom till Sverige med landshövdingen Otto Helmer von Mörner (1569–1612) och dennes bror hovmarskalken Bernt Didrik von Mörner (1570–1610). Den förres son, generalguvernören och hovrättspresidenten, sedermera riksrådet Carl Mörner (1605–1665) upphöjdes i friherrelig värdighet den 30 juli 1652 och introducerades bland friherrarna på riddarhuset samma år. Ätten skulle senare komma att utgrena sig i grevliga ätten Mörner af Tuna. Den friherreliga ätten utgick på svärdssidan 1824.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i sex av de undersökta exemplaren. Rubriken är Frijh. Mörner. För avbildningen av vapnet synes inga skillnader föreligga mellan de olika exemplaren. Bilden är inte signerad. Det kan noteras att i huvudvapnets första respektive fjärde fält är hästen sinistervänd.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. frih.
blad
fol. v/h var. sign.
KB A
KB B
GUB
RH 1
LSH 1 19 L h A
RA 17 L h A
KB C 17 L h A
LSH 2 17 L h A
RH 2 17 L h A
DK-KB 17 L h A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook