Forstena

Exemplar KB A

RH 2

Exemplar RH 2

Forstenasläkten

Medeltida frälseätt stammande från Västergötland. Äldste kände stamfader är Sven Brynjulfsson, nämnd 1440. En medlem av ätten var riksrådet och fältmarskalken Lennart Torstenson, vilken upphöjdes till greve den 5 februari 1647 och introducerades på riddarhuset samma år. Den obetitlade ätten ansågs under många år utgången på 1660-talet. 1990 upptäcktes dock ett brev i Riksarkivet, vilket visade att kaptenen Jon Olofsson Dahlman (död 1675) var en förskjuten son till ättemedlemmen Olof Kristoffersson. Genom Dahlman fortlevde ätten utan att detta var känt. 1992 infördes den kvarlevande ättegrenen under Forstenasläkten i Riddarhusets stamtavlor.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Fårstena i alla exemplar utom LSH 2, RH 2 och DK-KB, där den är af Fårstena. Avbildningen av vapnet är densamma i de alla exemplar utom LSH 2, RH 2 och DK-KB., där utförande är helt nytt.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 1 M 2 m A
KB B 1 M 2 m A
GUB 1 M 2 m A
RH 1 1 M 2 m A
LSH 1 1 M 2 m A
RA 1 M 2 m A
KB C 1 M 2 m A
LSH 2 1 M 1 m B
RH 2 1 M 1 m B
DK-KB 1 M 1 m B

Förklaring till tabellen

 

Kommentarer från Facebook

2 kommentarer

Patri · juni 30, 2016 kl. 23:50

Hello, this is a great source. What is meant by ’ the displaced son of olof kristoffersson’. Does it mean he is an illegitimate son? From whom does the surname dahlman come to jon olofsson dahlman?

    Jens Christian Berlin · juli 1, 2016 kl. 09:39

    Jon Olofsson Dahlman must have been legitimate, i.e. born whithin a legal marriage. Otherwise his heirs wouldn’t have been accepted as members of the House of Nobility. He was, however, disowned from the family. The reason for this is not known to me.

Kommentarer inaktiverade.