Bååt

Exemplar KB A

RH 1

Exemplar RH 2

Bååt

En medeltida svensk frälseätt, stammade från Småland. Möjligen har ätten gemensamt ursprung med ätten Bonde, då båda ätterna för samma vapen och släktmedlemmarna i äldre tid kallat varandra för fränder. Ättens äldste kände stamfar är väpnaren Jon Petersson, vilken nämns i handlingar under åren 1390—1418. Det har antagits att dennes far var riddaren Peter Jonsson, vilken stammande från Småland och förde en båt i sitt vapen. Denne herr Peter Jonsson, som stundvis kallade sig Peter Bonde eller Peter Haak, omtalas som riksråd från 1322 och slogs till riddare vid kung Magnus kröning 1336.

Ätten introducerades på riddarhuset 1625. Den har utgrenat sig i friherreliga ätten Bååt. Den adliga ätten utgick på svärdssidan 1698.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Båter i alla exemplar utom LSH 2, RH 2 och DK-KB, där den är Bååter. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar utom LSH 2, RH 2 och DK-KB, där utförande är nytt i förhållande till de övriga exemplaren.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 1 M 2 h A
KB B 1 M 2 h A
GUB 1 M 2 h A
RH 1 1 M 2 h A
LSH 1 1 M 2 h A
RA 1 M 2 h A
KB C 1 M 2 h A
LSH 2 1 M 1 h B
RH 2 1 M 1 h B
DK-KB 1 M 1 h B

Förklaring till tabellen

 

Kommentarer från Facebook