Gyllenstierna af Nynäs

Gyllenstierna af Nynäs

Medeltida frälseätt med härstamning från Jylland i Danmark. Den med visshet äldste kände stamfadern är riddaren och marsken Erik Nielsen (levde 1365) till Ågård. Ätten inkom till Sverige på 1440-talet med Erik Nielsens sonsons son, riddaren och riksrådet Erik Eriksson d.ä. (död 1477), vilken var gift med en dotter till Karl (VIII) Knutsson (Bonde). Erik Eriksson skall ha bytt stjärnans tinktur från silver till guld. Ätten introducerades på riddarhuset 1625 i riddarklassen med namnet Gyllenstierna af Nynäs.

En yngre gren av ätten upphöjdes i friherrelig värdighet redan vid Johans III:s kröning 1569, den ännu kvarlevande ätten Gyllenstierna af Lundholm, vilken senare utgrenade sig i greveätterna Gyllenstierna af Björksund och Helgö samt Gyllenstierna af Fogelvik, båda utgångna.

Då Erik Karlsson Gyllenstierna af Nynäs (1602–1657) upphöjdes till friherre 1651 och introducerades 1652 som friherre Gyllenstierna af Ulaborg, utgick den obetitlade ätten Gyllenstierna af Nynäs och avfördes ur riddarhusets matrikel.

Efter Malmö recess 1662 skulle en skånsk gren av ätten Gyllenstierna introduceras på riddarhuset som Gyllenstierna af Svaneholm.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar utom LSH 2, RH 2 och DK-KB. Rubriken är Gyllenstierner af Nynäs. Avbildningen av vapnet är densamma i alla exemplar där det förekommer.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 2 N 1 h A
KB B 2 N 1 h A
GUB 2 N 1 h A
RH 1 2 N 1 h A
LSH 1 2 N 1 h A
RA 2 N 1 h A
KB C 2 N 1 h A
LSH 2
RH 2
DK-KB

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook

2 kommentarer

Jesper W · juli 25, 2014 kl. 21:59

Finns det någon förklaring till varför de saknas i RH2.

    Jens Christian Berlin · juli 26, 2014 kl. 00:46

    Vid en genomgång av vapnen i första klassen (grevar och friherrar) samt andra klassen (riksrådsätter) står det ganska klart att Keyser har tagit hänsyn till den revidering av riddarhusets matrikel som gjordes någon gång 1651–1652 (har inte exakt år tillgängligt just nu). Vid denna revidering ströks ätter som flyttats upp i högre värdighet. Senare har det inte gått till på det viset. Oavsett om en ätt dött ut eller introducerats i högre värdighet, så har den betraktats som utgången men behållit sin plats och sitt nummer i matrikeln. För tredje klassen, svenneklassen, verkar Keyser inte ha gjort några nämnvärda försök att rensa ut utgångna ätter eller komplettera med dem som tillkommit under arbetet med vapenboken.

Kommentarer inaktiverade.