Horn af Kanckas

Exemplar KB A

Horn af Kanckas

Exemplar RH 2

Horn af Kanckas

Horn är en medeltida frälseätt med ursprung i Finland. Den introducerades 1625 i andra klassen på Riddarhuset under namnet Horn af Kanckas. Redan 1561 hade dock en gren upphöjts till friherrar. Denna gren introducerade 1625 med namnet Horn af Åminne. Från Horn av Kanckas utgrenade sig 1651 dels den grevliga ätten Horn af Björneborg, dels den friherreliga ätten Horn af Marienborg. 1700 upphöjdes en gren till friherrar med namnet Horn af Ekebyholm. Av de olika grenarna fortlever idag Horn av Åminne, med grevlig värdighet. Horn af Kanckas utgick på svärdssidan 1728.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Horner af Kankas i alla exemplar utom LSH 2, RH 2 och DK-KB, där namnet stavas Horner af Kanckas.

Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar utom LSH 2, RH 2 och DK-KB, där utförande är nytt i förhållande till de övriga exemplaren. I den andra varianten är hornen i hjälmprydnaden utförda enligt äldre mönster med spetsiga ändar i stället för trattformiga ändar som i vapenboken förekommer i alla andra vapen med horn i hjälmprydnaden. (Vapnen för Oxenstierna har också spetsiga horn i hjälmprydnaden, men den omfattar då inte endast horn, utan också en oxes panna.) Att hornen i hjälmprydnaden skall vara spetsiga har en uppenbar koppling till sköldmärket. Det är intressant att konstnären tydligen med automatik först utgått ifrån att hornen skulle ha trattformiga ändar. Det kan noteras att hornen i hjälmprydnaden skall vara delade i guld och svart, respektive svart och guld. I framställningen är de angivna som svarta. Vid sidan av hjälmprydnaden avviker utförandena inte nämnvärt från varandra.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 3 O 2 v A
KB B 3 O 2 v A
GUB 3 O 2 v A
RH 1 3 2 v A
LSH 1 3 O 2 v A
RA 3 O 2 v A
KB C 3 O 2 v A
LSH 2 2 N 2 h B
RH 2 2 N 2 h B
DK-KB 2 N 2 h B

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook