Banér

Exemplar KB A

Banér

Ätten Banér är en medeltida frälse- och riksrådsätt med härstamning från Uppland. Äldste kände stamfader är häradshövdingen Isak Björnsson (känd 1375-1388). Ätten introducerades 1625 på Riddarhuset i den andra klassen, riddarklassen. Den erhöll 1651 friherrelig värdighet och utgick därmed som obetitlad ätt. Den friherreliga ätten fortlever idag.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar utom LSH 2, RH 2 och DK-KB. Rubriken är Banerer. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 3 O 2 m A
KB B 3 O 2 m A
GUB 3 O 2 m A
RH 1 3 2 m A
LSH 1 3 O 2 m A
RA 3 O 2 m A
KB C 3 O 2 m A
LSH 2
RH 2
DK-KB

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook