Natt och Dag

Exemplar KB A

Natt och Dag

Exemplar RH 2

Natt och Dag

En svensk medeltida stormansätt, vars äldste med säkerhet kände stamfar var riddaren, riksrådet och lagmannen Nils Sigridsson, känd sedan 1280, död tidigast 1299. Ättens namn uppkom först på 1500-talet som Dag och Natt, för att på 1600-talet skrivas i omvänd ordning. Först på 1700-talet började de enskilda medlemmarna av ätten skriva sig som Natt och Dag.

En gren av ätten tog på 1400-talet upp namnet Sture men behöll sitt tidigare vapen. Denna gren upphöjdes 1561 till grevlig värdighet och utgick på svärdssidan 1616. Den obetitlade ätten Natt och Dag introducerades på riddarhuset 1625 i den andra klassen, riddarklassen. En gren upphöjdes till friherrar 1652. Denna gren utgick på svärdssidan 1677. En annan gren erhöll friherrelig värdighet 1720, med namnet Sture. Denna gren utgick på svärdssidan 1875. Den obetitlade ätten fortlever idag.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Natt och Dagh i alla exemplar. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar utom LSH 2, RH 2 och DK-KB, där utförande är nytt i förhållande till de övriga exemplaren, men dock inte nämnvärt avviker från den första varianten.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 3 O 2 h A
KB B 3 O 2 h A
GUB 3 O 2 h A
RH 1 3 2 h A
LSH 1 3 O 2 h A
RA 3 O 2 h A
KB C 3 O 2 h A
LSH 2 3 O 1 v B
RH 2 3 O 1 v B
DK-KB 3 O 1 v B

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook