Stiernsköld

Exemplar KB A

Stiernsköld

Gammal frälsesläkt. Den introducerad på Riddarhuset 1625. Ätten upphöjdes i friherrelig värdighet 1651 och introducerades bland friherrarna 1652. Den utgick på svärdssidan 1676.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar utom i LSH 2, RH 2 och DK-KB. Rubriken är Stiernskölder och avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar där det förekommer.

Tinkturerna i sköldens fält är omkastade. Dexter fält skall vara av silver och sinister fält skall vara blått.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 4 P 1 v A
KB B 4 P 1 v A
GUB 4 P 1 v A
RH 1 4 P 1 v A
LSH 1 4 P 1 v A
RA 4 P 1 v A
KB C 4 P 1 v A
LSH 2
RH 2
DK-KB

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook