Posse

Exemplar KB A

Posse

Exemplar RH 2

Posse

En medeltida ätt som sannolikt stammar från Danmark. Med sedermera riddaren och riksrådet Jöns Lagepose (levde ännu 1473) inkom ätten till Sverige kring 1430. Den introducerades på riddarhuset 1625 i den andra klassen, riddarklassen. Ätten utgick på svärdssidan 1731. Dessförinnan hade den dock utgrenat sig i flera betitlade ätter.

En gren upphöjdes 1651 till friherrlig värdighet med namnet Posse af Hedensund. Denna ätt utgick på svärdssidan 1689. En annan gren upphöjdes till friherrlig värdighet 1673 med namnet Posse af Säby. Denna ätt fortlever idag. En gren av denna ätt upphöjdes till grevlig värdighet 1771 men introducerad ej på riddarhuset. Denna gren utgick på svärdssidan 1818. En annan gren upphöjdes 1826 till grevlig värdighet enligt 37 § regeringsformen. Denna gren utgick 1843. Ytterligare en gren av den obetitlade ätten Posse upphöjdes till friherrlig värdighet 1696 och till grevlig värdighet 1706. Denna ätt fortlever idag.

 

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Påser i alla exemplar utom det som här benämns LSH 2, RH 2 och DK-KB, där rubriken är Posser. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar utom RH 2, där utförande är nytt i förhållande till de övriga exemplaren, men dock inte nämnvärt avviker från den första varianten.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 4 P 1 m A
KB B 4 P 1 m A
GUB 4 P 1 m A
RH 1 4 P 1 m A
LSH 1 4 P 1 m A
RA 4 P 1 m A
KB C 4 P 1 m A
LSH 2 3 O 1 m B
RH 2 3 O 1 m B
DK-KB 3 O 1 m B

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook