Ribbing

Exemplar KB A

Ribbing

Exemplar RH 2

Ribbing

Medeltida frälseätt stammande från Halland. Den introducerades på riddarhuset 1625 i den andra klassen, riddarklassen. Ätten fortlever idag.

En gren upphöjdes till friherrlig värdighet 1654 med namnet Ribbing af Zernava. Denna ätt utgick på svärdssidan 1882. En annan gren upphöjdes 1731 till friherrlig värdighet med namnet Ribbing af Koberg. Denna ätt utgick på svärdssidan 1883. Från Ribbing af Koberg utgick 1778 en grevlig ätt Ribbing. Denna ätt fråndömdes adelskapet 1792 och utgick 1884.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Ribbingar i alla exemplar utom det som här benämns LSH 2, RH 2 och DK-KB, där namnet skrivs Ribbinger. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar utom LSH 2, RH 2 och DK-KB, där utförande är nytt i förhållande till de övriga exemplaren, men dock inte nämnvärt avviker från den första varianten.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 4 P 1 h A
KB B 4 P 1 h A
GUB 4 P 1 h A
RH 1 4 P 1 h A
LSH 1 4 P 1 h A
RA 4 P 1 h A
KB C 4 P 1 h A
LSH 2 3 O 1 h B
RH 2 3 O 1 h B
DK-KB 3 O 1 h B

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook