Tott

Exemplar KB A

Tott af Sjundby

En gammal skånsk släkt stammande från riddaren Axel Åkesen, död tidigast 1356. På 1400-talet inkom flera medlemmar av ätten till Sverige.

Clas Tott (1630–1674), son till riksrådet och fältmarskalken Åke Henriksson (1598-1640), upphöjdes, med anledning av faderns förtjänster, 1652 till greve, varvid den obetitlade ätten Tott af Sjundby utgick. Den grevliga ätten utgick 1674.

En annan gren av ätten blev svenska undersåtar när Skåne införlivades med Sverige 1658. Denna gren introducerades 1664 på riddarhuset och har senare erhållit friherrlig och grevlig värdighet. Den fortlever idag. I Danmark utgick ätten 1785.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar utom det som här benämns LSH 2, RH 2 och DK-KB. Rubriken är Totter af Sundby. Avbildningen av vapnet är densamma i alla exemplar.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 4 P 2 v A
KB B 4 P 2 v A
GUB 4 P 2 v A
RH 1 4 P 2 v A
LSH 1 4 P 2 v A
RA 4 P 2 v A
KB C 4 P 2 v A
LSH 2
RH 2
DK-KB

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook