Leijonhufvud

Exemplar KB A

Leijonhufvud

Leijonhufvud stammar från en medeltida frälseätt från Södermanland. Äldste kände ättemedlemmen Kristiern nämns 1356 och avlider tidigast 1380. En gren av ätten erhöll friherrelig värdighet 1561 grevlig värdighet 1569. Denna gren fortlever idag och är idag känd under namnet Lewenhaupt. Den obetitlade grenen av ätten introducerades på riddarhuset 1625 med placering i den andra klassen.

Abraham Leijonhufvud (1583–1618) upphöjdes till friherre den 22 april 1610 och erhöll då friherreskapet Nynäs i Egentliga Finland. Han avled barnlös 1618 och slöt därmed själv sin friherreliga ätt. Abrahams bror Gustav (1597–1658) introducerades på riddarhuset 1625 i riddareklassen. Han upphöjdes till friherre den 17 juni 1651 och skulle skriva sig friherre till Ekeberg. Han introducerades bland friherrarna på Riddarhuset 1652 varvid den obetitlade ätten Leijonhufvud utgick. Friherreätten fortlever idag.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar utom de som här benämns LSH 2, RH 2 och DK-KB. Rubriken är Leyonhufwud af Ekebärgh. Avbildningen av vapnet är densamma i alla exemplar.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 4 P 2 m A
KB B 4 P 2 m A
GUB 4 P 2 m A
RH 1 4 P 2 m A
LSH 1 4 P 2 m A
RA 4 P 2 m A
KB C 4 P 2 m A
LSH 2
RH 2
DK-KB

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook