Boije af Gennäs

Exemplar KB A

Boije af Gennäs

Exemplar RH 2

Boije af Gennäs

Ätten stammar från Finland och är känd sedan 1503. Den introducerades på riddarhuset 1625 i riddareklassen. En gren upphöjdes till friherrelig värdighet 1771 och utgick i Sverige på svärdssidan 1880. Den obetitlade ätten fortlever idag.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Boijer af Gännes i alla exemplar utom de vi här benämner LSH 2, RH 2 och DK-KB, där rubriken är Boyer af Gennäs. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar utom LSH 2, RH 2 och DK-KB, där utförande är nytt i förhållande till de övriga exemplaren, men dock inte nämnvärt avviker från den första varianten.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 4 P 2 h A
KB B 4 P 2 h A
GUB 4 P 2 h A
RH 1 4 P 2 h A
LSH 1 4 P 2 h A
RA 4 P 2 h A
KB C 4 P 2 h A
LSH 2 3 O 2 v B
RH 2 3 O 2 v B
DK-KB 3 O 2 v B

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook