Exemplar KB A

Exemplar KB A

Exemplar RH 2

Exemplar RH 2

Wrangel

Baltisk uradlig ätt. Sannolikt har den inkommit till Livland med Svärdsriddarorden eller Tyska orden. Den har senare utgrenat sig till Sverige, Ryssland, Tyskland, Österrike och Nederländerna. Äldste kände stamfader är riddaren Eilardus (död 1241) som var ägare till Warangalæ (nuvarande Wrangelshof i Wierland i Estland), och dennes broder Robertus (nämnd 1241).

Sedermera riksrådet och fältmarskalken Herman Wrangel (1584-1643) trädde 1608 i svensk tjänst, introducerades 1625 på riddarhuset med namnet Wrangel af Lärje och Sko i tredje klassen under dåvarande nr 11. Uppflyttades 3 juli 1634 i andra klassen under dåvarande nr 25. Herman Wrangels äldste son, riksrådet och fältmarskalken Carl Gustaf Wrangel (1613-1676), upphöjdes i grevlig värdighet 1651 och erhöll då grevskapet Salmis i Keksholms län. Den 6 april 1653 erhöll han även friherreskapet Lindeberg i Halland. Herman Wrangels övriga barn upphöjdes i friherrlig värdighet den 8 oktober 1653. Konfirmation på upphöjelsen, rätt att skriva sig friherrar till Lindeberg samt vapenförändring erhölls den 21 mars 1654. Upphöjelsen till friherrar skedde synbarligen efter det att arbetet med vapenboken avslutats. Senare skulle flera andra grenar av ätten Wrangel inkomma till Sverige.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Wrangel i alla exemplar utom de vi här benämner LSH 2, RH 2 och DK-KB, där rubriken är Wranglar af Skogh. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar utom LSH 2, RH 2 och DK-KB, där utförande är nytt i förhållande till de övriga exemplaren. Den enda nämnvärda skillnaden mellan avbildningarna är att den första har en hjälmkrona, medan den andra har en hjälmbindel.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 5 Q 1 v A
KB B 5 Q 1 v A
GUB 5 Q 1 v A
RH 1 5 Q 1 v A
LSH 1 5 Q 1 v A
RA 5 Q 1 v A
KB C 5 Q 1 h A
LSH 2 3 O 2 m B
RH 2 3 O 2 m B
DK-KB 3 O 2 m B

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook