Kagg

Exemplar i KB A

Kagg har sitt ursprung som medeltida frälseätt. Ätten introducerades på Riddarhuset 1625. Generalmajoren, sedermera fältmarskalken Lars Kagg (1595–1661) utsågs till riksråd 1641 och uppflyttades den 18 december 1642 till den andra klassen, riddarklassen, på Riddarhuset. Tillsammans med sin bror, översten Nils Kagg (1598–1653), upphöjdes han 1651 till friherre. De introducerades bland friherrarna på Riddarhuset 1652, varvid ätten i riddarklassen utgick.

Lars Kagg upphöjdes sedermera till greve 1653 Han avled barnlös 1661 och slöt därmed den grevliga ätten Kagg. Den friherreliga ätten utgick på svärdssidan 1772.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar utom i dem vi här benämner LSH 2, RH 2 och DK-KB. Rubriken är Kagger i alla exemplar. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 5 Q 1 m A
KB B 5 Q 1 m A
GUB 5 Q 1 m A
RH 1 5 Q 1 m A
LSH 1 5 Q 1 m A
RA 5 Q 1 m A
KB C 5 Q 1 m A
LSH 2
RH 2
DK-KB

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook