Adler Salvius

Adler Salvius

Johan Salvius (1590–1652) härstammade från en ångermanländsk allmogesläkt. Efter studier, såväl i Uppsala som ute i Europa, erhöll han juris utriusque doktorsgrad. Han kom därefter att göra en karriär inom statsförvaltningen och framför allt som svensk diplomat. 1631–1650 var han Sveriges ordinarie resident i Hamburg. 1629 adlades han och lade då till namnet Adler till sitt tidigare namn Salvius. Han introducerades på Riddarhuset samma år. 1648 utsågs han till riksråd. 1651 upphöjdes Johan Alder Salvius till friherre. Johan Adler Salvius dog den 24 augusti 1652 och slöt då sin ätt på svärdssidan.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar utom i dem vi här benämner LSH 2, RH 2 och DK-KB. Rubriken är Adler och avbildningen av vapnet är densamma i alla förekommande fall.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 5 Q 1 h A
KB B 5 Q 1 h A
GUB 5 Q 1 h A
RH 1 5 Q 1 h A
LSH 1 5 Q 1 h A
RA 5 Q 1 h A
KB C 5 Q 1 h A
LSH 2
RH 2
DK-KB

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook