Bielkenstierna

Bielkenstierna

Ätten, tidvis kallad Årstasläkten, var en gammal frälseätt. Claes Hansson (1615-1662), sedermera riksråd och amiral, blev 1625 på ättens vägnar, introducerad i den tredje klassen, svenneklassen, på Riddarhuset. Den 6 februari 1649 blev han som riksrådsättling uppflyttad i riddareklassen. Den 1652 upphöjdes Claes Hansson till friherre och introducerades samma år på Riddarhuset, varvid den obetitlade ätten utgick. Den friherreliga ätten Bielkenstierna utgick på svärdssidan 1676.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar utom i dem vi här benämner LSH 2, RH 2 och DK-KB. Rubriken är Bielkenstiener (sic!) och avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 5 Q 2 v A
KB B 5 Q 2 v A
GUB 5 Q 2 v A
RH 1 5 Q 2 v A
LSH 1 5 Q 2 v A
RA 5 Q 2 v A
KB C 5 Q 2 v A
LSH 2
RH 2
DK-KB

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook