Rosenhane

Rosenhane

Ätten Rosenhanes förste med säkerhet kände medlem var Jöran Johansson (1525–1576). Dennes sonson Schering Rosenhane (1609–1663) introducerades 1625 på ättens vägnar i svenneklassen. Han utnämndes till riksråd 1650 och uppflyttades samma år i riddarklassen. 1652 upphöjdes Schering Rosenhane till friherre och 1654 upphöjdes likaså hans bröder Johan (1611–1661) och Gustaf (1619–1684) till friherrar. Den friherreliga ätten utgick på svärdssidan 1812.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar utom i dem vi här benämner LSH 2, RH 2 och DK-KB. Rubriken är Rosenhaner och avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 5 Q 2 m A
KB B 5 Q 2 m A
GUB 5 Q 2 m A
RH 1 5 Q 2 m A
LSH 1 5 Q 2 m A
RA 5 Q 2 m A
KB C 5 Q 2 m A
LSH 2
RH 2
DK-KB

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook