Exemplar KB A

Exemplar KB A

Exemplar RH 2

Exemplar RH 2

Hård af Segerstad

Hård är en frälseätt från Småland, känd sedan 1490. Ätten introducerades på Riddarhuset 1625. En äldre gren, Segerstadsgrenen, uppflyttades 1650 i riddareklassen. En yngre gren kvarstannade i svenneklassen och benämns i dag som Hård af Torestorp. Hård af Segerstad utgrenade sig 1710 i den friherreliga ätten Hård, vilken 1731 upphöjdes till grevlig värdighet. Den grevliga ätten fortlever möjligen i USA. Hård af Segerstad, liksom Hård af Torestorp, fortlever idag.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Hårdar i alla exemplar utom de vi här benämner LSH 2, RH 2 och DK-KB, där rubriken är Hårder. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar utom LSH 2, RH 2 och DK-KB, där utförande är nytt i förhållande till de övriga exemplaren, men utan större principiella skillnader. Väsentligt är dock att hornen i den andra avbildningen är delade i guld och rött respektive rött och guld, något som inte framgår av den första avbildningen.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 2 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 5 Q 2 h A
KB B 5 Q 2 h A
GUB 5 Q 2 h A
RH 1 5 Q 2 h A
LSH 1 5 Q 2 h A
RA 5 Q 2 h A
KB C 5 Q 2 h A
LSH 2 3 O 2 h B
RH 2 3 O 2 h B
DK-KB 3 O 2 h B

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook